Club News
  • No News reported.

Pulse Polio Drive by Pune Saras Baug

Winter in New York
28 Jan, 2018

Beneficiaries : 137

Cost : 2500

President : Sanjay Satalkar

Rotarian Team : Alpana Vaidya, Deepak Lokhande, HEMAL RAVAL, Hemant Jani, Jayashree Deshpande, Lalit Bothara, Milind Gargatte, Narendra Bakale, Nitin Khirid, Pankaj Shah, Pradeep Gadgil, Prakash Kadu, Rajendra Satalkar, Sachin Shinde, Sachin Shinde, Sanjay Satalkar, Sudhir Sunthankar, Vijay Deshpande, Vishwas Parasnis

Non Rotary Partner : NA

Description :
Pulse Polio Drive

Images :
Pulse Polio Drive Pulse Polio Drive Pulse Polio Drive